Delegates

National Delegates

Dr R.K Das Gupta, Dr M P Sharma, Dr Geeta Yadav, Dr Vijay Nath Khanna, Dr Adhip Ghosh, Dr V K Raina, Dr Manju Rahi, Dr Poonam Salotra, Dr Sarala K. Subbarao, Dr Krishna Pandey, Dr Vijay Kumar, Dr V.N.R. Das, Prof A.P. Dash, Dr Rajesh Pandey, Dr Sridhar Srikantiah, Dr Ram Singh, Dr Sakib Burza, Prof Mitali Chatterjee, Dr Jambulingam Purushothaman, Dr Amresh Kumar, Dr Vishal Goyal, Dr. Shyamal Roy, Dr RP Goswami, Dr Om Prakash Singh, Dr Jaya Chakravarty, Dr R. Madhubala, Dr Sanghamitra Pati, Usha Kiran Tarigopula, Dr Vijayashree Holalkere Yellappa, Sarabjit Chadha

International Delegates

Prof Simon Croft (LSHTM), Prof Graham Medley (LSHTM), Dr Piero Olliaro (WHO), Dr Marleen Boelaert (ITM), Prof Janet Hemingway (LSTM), Dr Dinesh Mondal (ICDDR), Dr Deirdre Hollingsworth (Warwick), Mr Richard Poche (Genesis), Dr Murari Lal Das (KIHS), Dr Malcom Duthie (IDRI), Dr Randall Howard (IDRI), Dr Greg Matlashewski (McGill), Mrs Shannon McIntyre (LSHTM)